Lassila & Tikanoja ja Connected Inventions tekniseen yhteistyöhön kiinteistöjen energiansäästötalkoissa – L&T Smartti Automaatio ja Connected Inventionsin datankeruuratkaisut toivat yhdessä Technopolikselle yli 30 prosentin säästöt

Lassila & Tikanoja ja Connected Inventions aloittavat yhteistyön, jonka tavoite on tuoda asiakkaille entistäkin suurempia säästöjä kiinteistöjen energiankulutuksessa. Kun kiinteistön lämmitystä, jäähdytystä ja ilmanvaihtoa optimoivaan L&T Smartti Automaatioon yhdistetään ajantasainen IoT-laitteilla kerätty olosuhdedata, voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä ja aiempaa tasalaatuisemmat olosuhteet. Pilottikohteessa Technopoliksen kiinteistössä saavutettiin lupaavia tuloksia jo muutamassa kuukaudessa.

Connected Inventions ja L&T ovat sopineet teknisestä yhteistyöstä Smartti Automaation ja IoT-ratkaisujen tarjoamisesta asiakkailleen. Jatkossa älykäs automaatio yhdistettynä datankeruuratkaisuihin tuo kiinteistönomistajille paitsi säästöjä sekä energiakustannuksissa että CO2-päästöissä, myös mahdollisuuden edistää omien ESG-tavoitteidensa saavuttamista.

IoT-ratkaisuilla vieläkin tarkempi tarpeen mukainen ilmanvaihto

L&T Smartti Automaatio on kiinteistön digitaalinen palvelu, joka optimoi energiankulutusta. Smartti ohjaa kiinteistön jo olemassa olevaa automaatiojärjestelmää ja tekee ilmanvaihdosta tarpeen mukaista. Smartti optimoi ilmanvaihtoa, ja siten myös energiankulutusta, reaaliajassa datan perusteella, jolloin se pystyy huomioimaan esimerkiksi muuttuvat sääolosuhteet ja kiinteistömassan lämpöominaisuudet. Kiinteistön olosuhteet säilyvät optimaalisina eikä energiaa kuluteta turhaan. Smartti on ollut käytössä Teknopoliksen Ruoholahti 3 -kiinteistössä vuodesta 2021 alkaen.

Kun Smarttiin yhdistetään Connected Inventionsin Airwits IoT-ratkaisut, voidaan Smartista ja kiinteistön automaatiosta saada entistäkin enemmän irti. IoT-ratkaisut seuraavat esimerkiksi kiinteistön CO2-pitoisuutta, lämpötilaa ja ilman suhteellista kosteutta. Tämä mahdollistaa entistäkin tarkemman kiinteistötekniikan tarpeenmukaisen ohjauksen. Sisäilmaa mittaavien laitteiden lisäksi Connected Inventions tuottaa palveluun tietoliikenteen sekä ohjelmistotuotteet datan integrointiin ja esitykseen.

"IoT-ratkaisut tarjoavat aiempaa tarkempaa dataa kiinteistön olosuhteista, jolloin myös L&T Smartti Automaatio pystyy optimoimaan olosuhteita ja energiankulutusta entistäkin paremmin. Tällä yhdistelmällä saadaan paitsi säästöjä, myös tasalaatuinen sisäilma ja olosuhteet kiinteistön käyttäjille, ", kertoo Asiakkuusjohtaja Vantte Kenttä Lassila & Tikanojalta.

Tarpeen mukainen ilmanvaihto toi Technopolikselle merkittävät energiansäästöt

Technopoliksen Ruoholahti 3 -kiinteistössä Smartti Automaation ja IoT-ratkaisujen mittaaman datan yhdistämistä lähdettiin testaamaan talvella 2022. Jo ensimmäisten kuukausien aikana saatiin merkittäviä tuloksia. Smartti Automaatio on yhdessä IoT-ratkaisujen mittaaman datan kanssa säästänyt kokonaisuudessaan yli 30 prosenttia lämmitysenergiasta ja 50 prosenttia ilmanvaihdon käyttämästä energiasta.

"L&T Smartti Automaation ja IoT-antureiden pilottiprojektien tulokset olivat niin hyviä, että päätimme ottaa ratkaisun käyttöön myös muissa Suomen kiinteistöissämme. Energiatehokkuuden lisäksi pystymme nyt varmistamaan paremmin kiinteistöjen hyvät sisäilmaolosuhteet", sanoo Head of Property Management Ismo Myllymäki Technopolikselta

Lisätietoja:

Markku Patronen
+358 50 5065393
markku.patronen@connectedinventions.com
Connected Inventions (part of Connected Finland Oy)

Vantte Kenttä
+358504547311
vantte.kentta@lassila-tikanoja.fi
Lassila & Tikanoja - www.lt.fi/fi/smartti

Connected Finland ja tytäryhtiönsä Connected Inventions perustettiin vuonna 2015 tuomaan IoT-ratkaisuja massamarkkinoille sekä edistämään erittäin edullista tiedonkeruuta ja -käyttöä. Olemme auttaneet satoja asiakkaitamme ja kumppaneitamme ottamaan käyttöönsä datan voiman IoT-ratkaisuillamme, joita olemme toimittaneet jo yli 50 maahan.

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, kiinteistöt ja tehtaat mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 844,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 371 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

If you also want to benefit up to 50% savings on heating and ventilation energy, get in touch with us:

    Select the area of focus

    By clicking send you agree to our Privacy Notice.