Polygon Finland Oy tekee sisäilmatutkimusta ja olosuhdeseurantaa IoT -sensoreiden avulla

Connected Inventionsin laitteet mahdollistavat sisäilmaolosuhteiden valvonnan aiempaa kustannustehokkaammin ja vaivattomammin. Asikkalan 500 oppilaan koulussa havaittiin sisäilmatutkimuksissa ongelmia, joita Asikkalan kunta lähti ratkomaan yhdessä Polygon Finlandin kanssa. Ratkaisu, jolla mahdollistettiin tilojen turvallinen käyttö samaan aikaan korjaustöiden kanssa, oli mahdollinen hyödyntämällä IoT -sensoreita sisäilman laadun varmistamiseksi. Näin säästyttiin kalliilta väistötilajärjestelyiltä, kun voitiin varmistaa, että tilat joissa [...]